Geri

0-3 Yaş Erkek Çocuklarında Vücut Ağırlığı Persentil Eğrisi

(Farenin imlecini grafik üzerinde hareket ettirin)

  • 0-36 ay arası erkek bebekler için kilo persentil cetveli
İnteraktif Persentil Cetvelleri - Tablolar

Kaynak:

Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008, 51:1-14.

0-3 Yaş Erkek Çocuklarında Boy Uzunluğu Persentil Eğrisi

(Farenin imlecini grafik üzerinde hareket ettirin)

  • 0-36 ay arası erkek bebekler için boy persentil cetveli
İnteraktif Persentil Cetvelleri - Tablolar

Kaynak:

Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008, 51:1-14.

0-3 Yaş Erkek Çocuklarında Baş Çevresi Persentil Eğrisi

(Farenin imlecini grafik üzerinde hareket ettirin)

  • 0-36 ay arası erkek bebekler için baş çevresi persentil cetveli
İnteraktif Persentil Cetvelleri - Tablolar

Kaynak:

Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008, 51:1-14.

Geri

Touch this paragraph, and move the finger to trigger a function that will display the x and y coordinates of the touch, according the the document:

Note: This example is for touch devices only.