Geri

3-18 Yaş Erkek Çocuklarında Vücut Ağırlığı Persentil Eğrisi

(Farenin imlecini grafik üzerinde hareket ettirin)

  • 3-18 yaş arası erkek çocuklar için vucut ağırlığı kilo persentil cetveli
İnteraktif Persentil Cetvelleri - Tablolar

Kaynak:

Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008, 51:1-14.

3-18 Yaş Erkek Çocuklarında Boy Uzunluğu Persentil Eğrisi

(Farenin imlecini grafik üzerinde hareket ettirin)

  • 3-18 yaş arası erkek çocuklar için boy persentil cetveli
İnteraktif Persentil Cetvelleri - Tablolar

Kaynak:

Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008, 51:1-14.

3-18 Yaş Erkek Çocuklarında BKİ Persentil Eğrisi

(Farenin imlecini grafik üzerinde hareket ettirin)

  • 3-18 yaş arası erkek çocuklar için vucut kitle indeksi persentil cetveli
İnteraktif Persentil Cetvelleri - Tablolar

Kaynak:

Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 2008, 51:1-14.

Geri