Geri
 • 1-3 Ay

  Anlatım dili

  • ‪Kucaklandığında rahatlar
  • Mutluluk, huzursuzluk, açlık durumunda farklı sesler çıkarır

  Alıcı dil

  • Sese tepki verir, dinler, bakar

  Hareket

  • Yüzüstü başını kaldırır
  • Yüzüstü başını çevirir
  • Sağ, sol kol ve bacaklarını eşit oynatır
  • Ellerini çoğunlukla açık tutar

  İlişki

  • Karşısındakinin yüzüne bakar ve hareketlerini izler
  • Karşılıklı gülümser

  Oyun
  • Oyunlara hareketlenir, karşılık verir
 • 4-5 Ay

  Anlatım dili

  • ‪Gülmeye ek olarak mutluluk, heyecan, istek gibi duygularını yüz ifadesi ile gösterir‪
  • Aa, uu sesleri çıkarır‪
  • Kahkaha atar‪

  Alıcı dil

  • ‪Konuşulduğunda dinler, ağıza bakar
  • Konuşulduğunda seslerle karşılık verir

  Hareket

  • Başını dik tutar
  • ‪Yüzüstü başını 90° kaldırır
  • Ellerini açık tutar
  • Kollarını istediği nesneye doğru hareket ettirerek uzanır
  • Ellerini birleştirir

  İlişki

  • Uzun süreli, anlamlı göz teması kurar
  • Heyecanını, huzursuzluğunu yüz ifadesi ile belirtebilir
  • Karşılıklı ilişki kurmak istediğini bakarak, gülerek, uzanarak gösterir

  Oyun

  • Oynandığında sesler çıkarır
  • Oyuncaklara uzanır ve yakalar
  • Oyuncakları ağzına götürür

 • 6-7 Ay

  Anlatım dili

  • "Agular", sesli harfler ile sessizleri birleştirir (ga, da, bı gibi)‪

  Hareket

  • Destekle oturur
  • Bacaklarına ağırlık verir, basar
  • Elleriyle uzanır
  • Oyuncakları ya da nesneleri tutar

  İlişki

  • ‪Annesini ve yakın bakım veren kişileri tanıdığını yüzlerine bakarak, gülerek, kendi isteğiyle uzanarak belli eder

  Oyun

  • Ellerine bakar
  • Nesneleri sallar
  • ‪Cee oyununa şaşkınlıkla tepki verir

 • 8-10 Ay

  Anlatım dili

  • "Da-da" gibi heceleri birleştirir‪
  • Bir şeyi istediğini heyecanlanarak, gülerek; istemediğini kendini geriye atarak, başını sallayarak anlatır‪

  Alıcı dil

  • ‪Mama, hayır gibi sık tekrarlanan basit sözcükleri anladığını gösterir

  Hareket

  • Yüzüstünden sırtüstüne, sırtüstünden yüzüstüne döner
  • Desteksiz oturur
  • Nesneleri elden ele geçirir
  • Üzüm gibi küçük taneleri yerden alır

  İlişki

  • Annesinden ayrıldığında tepki verebilir, kavuşunca rahatlar
  • Yabancılarla endişe, sakınma, çekinme ya da korku ile yadırgayabilir (yadırgama olmasa da yabancıyı fark ettiğini gösterir)

  Oyun

  • Oyuncakları/nesneleri merakla araştırır
  • Oyuncakları/nesneleri atar, vurur
  • Oyuncakları/nesneleri arar
  • Kendisi saklanır, Cee oynar
  • Taklit eder (örn: el sallar)

 • 11-13 Ay

  Anlatım dili

  • ‪‪Bir anlamlı sözcük söyler
  • İstediklerini eliyle işaret ederek gösterir

  Alıcı dil

  • ‪Tanıdığı kişi ve nesnelerin adını, gitti, ver, gel, al gibi sözcükleri anlar

  Hareket

  • Elleriyle bir yere tutunup ayağa kalkar
  • Tutunmadan anlık ayakta durur
  • Oyuncaklara/nesnelere tutunarak adımlar(sıralar)
  • Küçük cisimleri tutarken işaret parmağını “kıskaç” gibi kullanır

  İlişki

  • Yakınlık, mutluluk, merak, isteme, karşı gelme, öfke, korku, çekinme gibi pek çok duygusunu gösterebilir (örn: anneye sarılır, öper, oyuncağa birlikte bakar, yabancı ortamda ona tutunabilir, arkasına saklan bilir)

  Oyun

  • ‪Kap-kacak vurur, doldurur, boşaltır
  • Oyuncakların/nesnelerin nasıl işlediğini araştırır

  Kendine bakım

  • ‪Parmaklarını kullanarak kendini besler

 • 14-16 Ay

  Anlatım dili

  • ‪‪“Anne, baba, mama”dan başka bir anlamlı sözcük söyler
  • İstediklerini parmağıyla işaret ederek gösterir

  Alıcı dil

  • “Ayakkabılarını getir” gibi basit komutları anladığını gösterir
  • “Anne nerede?” gibi basit soruları anlar
  • Veda eder, el sallar

  Hareket

  • ‪Yardımsız yürür
  • Parmaklarını kullanarak nesneleri araştırır

  İlişki

  • ‪Duygularını gösterir (örn: anneye sarılır, öper, oyuncağa birlikte bakar, yabancı ortamda eteğine tutunabilir, arkasına saklanabilir)
  • Yakınlarının davranışlarını taklit eder

  Oyun

  • ‪Kap-kacak vurur, doldurur, boşaltır
  • Oyuncakların/nesnelerin nasıl işlediğini araştırır

  Kendine bakım

  • ‪Parmaklarını kullanarak kendini besler

 • 17-19 Ay

  Anlatım dili

  • En az 3 anlamlı sözcük kullanır‪
  • Anlattıklarının çoğunu ailesi anlayabilir‪

  Alıcı dil

  • ‪Tek basamaklı pek çok komutu anlar(örn: “ayakkabını getir”, “topunu al”, “suyunu iç”, “kapıyı aç” gibi)
  • Anlatılan kısa bir olayı/öyküyü dinler

  Hareket

  • Topa tekme vurur
  • Kalem/çubukla, kağıt ya da toprak üstünde çizgi çizer
  • Küçük iki cismi(küpleri) üst üste koyar

  İlişki

  • Kişilere özgü ilişki kurar(örn: dedesi ile gezmek, annesi ile uyumak, babası ile boğuşmak ister)

  Oyun

  • ‪Bebek/başkasını besleme, araba sürme, ata binme gibi en azbir duygu düşünce, konuyu aktaran hayal oyunları kurar
  • Sevdiklerini oyunlara katar

  Kendine bakım

  • ‪Parmaklarını kullanarak kendini besler

 • 20-24 Ay

  Anlatım dili

  • ‪‪Altı anlamlı sözcüğü vardır
  • ‪‪“Su ver” gibi iki sözcüklü cümle kurar
  • ‪‪Söz ve işaret kullanarak istediklerinin çoğunu ailesine anlatır
  • ‪‪‪Yabancılar söylediklerinin bir kısmını anlar

  Alıcı dil

  • “Anne evde mi?” gibi basit sorulara yanıt verir

  Hareket

  • Merdivenlerden tutunarak çıkar
  • Kalemi ucundan tutar

  İlişki

  • Kişilere özgü ilişki kurar(örn: dedesi ile gezmek, annesi ile uyumak, babası ile boğuşmak ister)

  Oyun

  • ‪Bebek/başkasını besleme, araba sürme, ata binme gibi en azbir duygu düşünce, konuyu aktaran hayal oyunları kurar
  • Sevdiklerini oyunlara katar

  Kendine bakım

  • ‪‪Tabak, çatal, kaşık, bardak kullanır
  • ‪‪Yelek/hırka/ceketini yardımsız çıkarabilir

 • 25-36 Ay

  Anlatım dili

  • ‪Çoğullu, özneli, üç-dört sözcüklü cümle kurar
  • Söylediklerinin çoğu anlaşılır
  • Birçok istek, duygu, düşüncesini sözle ifade eder

  Alıcı dil

  • Çoğu nesnenin ismini, üstünde, altında, yanında gibi kavramları anlar
  • İki basamaklı komutları anlar (örn: ayakkabını getir, ceketini giy; topu dolaptan al, sepete koy gibi)

  Hareket

  • Yerinden sıçrar, atlar
  • ‪Kalemi ucundan parmak uçları ile tutar
  • Üst üste dizerek yüksek kule yapar

  İlişki

  • ‪İlişki istediğinde ve istemediğinde sözle ifade eder, çağırır (anne gel, cici;git, yapma)
  • Yeni kişilere, çocuklara ilgi gösterir, ilişki kurmak ister

  Oyun

  • ‪Hayal oyunları birkaç ardışık konuyu içerir (örn: araba sürme, yarıştırma; bebek besleme, uyutma)
  • Bağımsız olmayı, başarmayı ister