Sağlık muayenesi
MADDE 4

(1) 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde, öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sağlık kuruluşunda tek tabip tarafından yapılır. Yükümlülerin tam bir fizik muayeneleri yapılarak, Askerlik Yoklama Belgesinin ilgili bölümleri muayeneyi yapan tabip tarafından doldurulur. Muayene sonucunda;

 • a) Sağlamlar ile tespit edilen hastalıkları nedeniyle Hastalıklar Listesinin (A) diliminden kod verilenler hakkında "Askerliğe Elverişlidir" kararı verilir.
 • b) Hakkında karar verilemeyenler ile beyan ettiği hastalığı ya da fiziki muayene bulgular' nedeniyle ileri tetkik yapılarak değerlendirilmesi gereken yükümlüler en yakın Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunun ilgili birimine doğrudan sevk edilir.

(2) Muayene sırasında yükümllintln sağlık durumuna ilişkin ibraz ettiği belge sureti muayene belgesine eklenir. Ayrıca, yükümlülere yoklamada uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formunda yer alan "Aile Hekimi/Tek Tabip Değerlendirmesi" bölümündeki sorgu ve değerlendirmelere ilişkin bilgiler muayeneyi yapan tabip tarafından doldurıdur.

(3) Yükümlüler hakkında "Ertesi Yıla Bırakma", "Sevk Geciktirmesi" veya "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, Sağlık Bakanlığına bağlı engeli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşları sağlık kuruludur. Ancak, yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında "Ertesi Yıla Bırakma", "Sevk Geciktinnesi" veya "Askerliğe Elverişli Değildir" kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri ilgilinin kayıtlı olduğu aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilir. Geçici sağlık kurulunca hakkında karar verilmeyen yükümlüler askerlik şubelerince en yakın Sağlık Bakanlığına bağlı engeli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilir.

(4) Yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fiziki muayene sırasında belirti ve bulgusuna rastlanmayan çeşitli hastalıkların ortaya konması veya taranması için laboratuvar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez ve silâh altına alındıktan sonra saptanan hastalıklarının askerlik sırasında ortaya çıktığının karinesini oluşturmaz.

(5) Askerlik görevinin bitiminde erbaş ve erler hakkında birliğin bulunduğu yerdeki birlik tabibi veya en yakın sağlık kuruluşundaki tek tabip tarafından, terhis öncesi uygulanacak sağlık durumu hakkında bilgi formu düzenlenir ve bu form diğer formlarla birlikte askerlik şubesinde yükümlünün şahsi dosyası imha edilinceye kadar muhafaza edilir.

(6) 1111 sayılı Kanun kapsamında, aile hekimi, tek tabip veya Sağlık Bakanlığına bağlı engeli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarında yapılan muayene ve düzenlenen raporlar için herhangi bir ücret ve katkı payı alınmaz.


Gruplandırma
MADDE 5

(1) Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklamaları sonucunda; askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere iki gruba ayrılır.

 • a) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalığı bulunmayanlar ile hastalıkları, Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerine girenlerdir.
 • b) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastahkiarı, Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerine girenlerdir.


Yoldama dışında yapılan sağlık muayeneleri
MADDE 6

(1) Yoklamada hastalıkları tespit edilememiş olup sevki sırasında rahatsızlığını beyan edenler ile yoklama kaçağı ve bakaya yükümlülerinin muayeneleri, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sağlık kuruluşunda tek tabip tarafından yapılır. Askerlik şubelerince, sağlık kuruluşlarına sevkten önce yoklamada uygulanacak muayene belgesinin doldurulması sağlanır. Aile hekinderi veya tek tabip tarafindan hakkında karar verilemeyenler ile beyan ettiği hastalığı ya da fiziki muayene bulgular] nedeniyle ileri tetkik yapılarak değerlendirilmesi gereken yükümlüler rapor tanzim etmeye yetkili en yakın Sağlık Bakanlığına bağlı engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşunun ilgili birimine doğrudan sevk edilir.

(2) Askerlik işlemleri için hastanelere sevk edilenlerin işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılır. Yoklama kaçağı ve bakayaların muaycneleri sevk edildikleri hastaneler tarafından ayni gün içerisinde sonuçlandırdır ve bunlar randevu sistemine dahil edilmezler.

  Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
MADDE 32

 • A)
  • 1. Daha önce geçirilmiş hastalığa bağlı olsun veya olmasın yirmi yaşına girdiği halde ağırlığı, bu maddede yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki alt sınırdan 10 kg ve daha az eksik olanlar.
  • 2. Boyu 210 cm'den fazla olup vücut kitle indeksleri [vücut ağırlığı (kg)/boy uzunluğunun karesi (m2)] 19 ila 35 kg/m2 olanlar.

 • B)
  • 1. Yirmi yaşına girdiği halde ağırlığı, bu maddede yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki alt sınırdan 11 kg ila 20 kg (20 kg dahil) eksik olanlar.
   AÇIKLAMA: Bu fıkra subay, astsubay, erbaş ve erlere altı aylık rejimden sonra; yükümlülerde en az bir defa ertesi yıla bırakma veya bir yıl sevk geciktirmesi işleminden sonra uygulanır.
  • 2. Kemik yaşı ondokuz ve üzerinde olanlarda boyun 152 cm veya daha kısa olması.
   AÇIKLAMA: Bu fıkra yükümlülerde en az bir defa ertesi yıla bırakma ya da bir yıl sevk geciktirmesi işleminden sonra uygulanır.
  • 3. Boyu 210 cm'den uzun olup vücut kitle indekslcri 19 kg/m2 ve altında olanlar ile 35 kg/m2 ve üzerinde olanlar.

 • C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) diliınlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet halleri.

 • D)
  • 1. Askerlik görevini yapamayacak derecede düşkün ihtiyarlık.
  • 2. Konjenital ya da kronik beslenme yetersizliğine bağlı vücut gelişimi ileri derecede geri olanlar ile ağırlığı bu maddede yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki alt sınırdan 21 kg ve daha fazla eksik olanlar.
   AÇIKLAMA: Bu fıkra en az bir defa ertesi yıla bırakma ya da bir yıl sevk geciktirmesi işleminden sonra uygulanır.
  • 3. Yirmi yaşını bitirdiği halde boyun 150 cm veya daha kısa olması.
   AÇIKLAMA: Bu fıkra en az bir defa ertesi yıla bırakma ya da bir yıl sevk geciktirmesi işleminden sonra uygulanır.

BOYA GÖRE STANDART AĞIRLIK ÇİZELGESİ

Boy Ağırlık Üst Sınır(Kg) Ağırlık Alt Sınır(Kg)
1505543
1515644
1525645
1535745
1545746
1555846
1565947
1576048
1586148
1596149
1606150
1616250
1626351
1636451
1646452
1656553
1666653
1676754
1686854
1696855
1706955
1717057
1727158
1737158
1747258
1757259
1767360
1777561
1787561
1797662
1807763
1817864
1827965
1838066
1848166
1858267
1868368
1878469
1888569
1898670
1908771
1918872
1928973
1939074
1949175
1959276
1969377
1979478
1989579
1999680
2009781
2019882
2029983
20310084
20410185
20510286
20610387
20710488
20810589
20910690
21010791
MADDE 33

 • A) Yirmi yaşına girdiği halde ağırlığı, bu listenin 32 nci maddesinde yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 30 kg (30 kg dahil)'a kadar fazla olanlar.
 • B) Yirmi yaşına girdiği halde ağırlığı, bu listenin 32 nci maddesinde yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 31 kg ila 40 kg (40 kg dahil) fazla olanlar.
  AÇIKLAMA: Bu fıkra subay ve astsubaylarda bir yıllık istirahatsiz rejimden sonra, yükümlülerde en az bir defa ertesi yıla bırakma veya en az bir yıl sevk geciktirmesi, erbaş ve evlerde ise altı aylık hava değişimi işleminden sonra uygulanır.
 • C) Bu maddenin (A), (B) ve (D) dilimlerinde yer alan hastalıkların tedavi ve nekahet halleri.
 • D) Ağırlığı, bu listenin 32 nci maddesinde yer alan Boya Göre Standart Ağırlık Çizelgesindeki üst sınırdan 41 kg veya daha fazla olanlar.
  AÇIKLAMA: Bu fıkra subay ve astsubaylarda bir yıllık zayıflama rejiminden sonra uygulanır.