Termal Yazıcı için Tahlil ve Tetkik İsteme Formu


En az 8 saat açlık Açlık Sonrası  
ACİL   
TORCH   
Hepatit   
Rutin   


İsim-Soyisim:

Kimlik No.:

Biyokimya

Glukoz
HbA1c
BUN
Kreatinin
Ürik Asit
Sodyum(Na)
Potasyum(K)
Klor(Cl)
ALT
AST
ALP
GGT
LDH
Amilaz
Total Bilirubin
İndirekt Bilirubin
Direkt Bilirubin
Total Kolesterol
Trigliserit
LDL
HDL
D Vitamini
Ca
Mg
Total Protein
Albumin

Hormon

TSH
T3
T4
Anti-Tirogloulin Antikor
Anti-TPO
FSH
LH
B-HCG
Prolaktin
PSA
Serbest PSA

Panel

CK
CK-MB
Troponin

Hematoloji

CBC(Hemogram)
Kan Grubu
Ferritin
Demir
Demir Bağlama
Vitamin B12
PTZ
APTT
INR
ASO
CRP
Romatoid Faktör
Sedimantasyon
TİT
Gaitada gizli kan
Gaita Mikroskobisi
EKG
PAAC
Solunum Fonksiyon Testi

Seroloji

Brucella Agg.
HbsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
Anti-HIV
Anti-CMV Ig-G
Anti-CMV Ig-M
Anti-Rubella Ig-G
Anti-Rubella Ig-M
Anti-Toxoplazma Ig-G
Anti-Toxoplazma Ig-M
İmza-Kaşe